REGULAMIN REKLAMACJI
 
Sprzedawca Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, ustanawia w przypadku reklamacji towaru, następującą procedurę: 
 
1. Jeżeli kupujący chciałby zwrócić przesyłkę, może to zrobić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Towar należy zwrócić razem z fakturą, która zostanie anulowana. Przesyłka powinna być kompletna, nieotwarta i nieuszkodzona.
 
2. Przy odbiorze przesyłki kupujący powinien zaraz przeglądnąć towar. Odbiór przesyłki oznacza przekazanie towaru przez przewoźnika klientowi.

3. Przy odbiorze przesyłki od przewoźnika, należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku wykrytych uszkodzeń przesyłki, zalecamy natychmiast sporządzić protokół reklamacyjny z przewoźnikiem.
 
4. W przypadku wykrycia różnicy w ilości lub rodzaju towaru z danymi na fakturze i dokumencie dostawy, należy złożyć komunikat przewoźnikowi w ciągu dwóch dni roboczych. Równocześnie trzeba powiadomić o problemie dostawcę (firma Herbavis s.r.o.) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki (w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego przesłanego do siedziby firmy lub wysłaniem zdjęcia wypełnionego formularzu na adres mailowy info@herbavis.pl).
 
5. W przypadku wykrycia wad towaru należy powiadomić dostawcę (firma Herbavis s.r.o.) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki (w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego przesłanego do siedziby firmy lub wysłaniem zdjęcia wypełnionego formularzu na adres mailowy info@herbavis.pl).
 
6. Protokół reklamacyjny powinien zawierać między innymi: wykryte wady i prawo (które z powodu wad kupujący zgłasza) do:
a.) dostarczenie nowego towaru
b.) odstąpienie od umowy i zwrotu ceny zakupu.
 
7. Reklamowane towary muszą być wysłane w oryginalnym opakowaniu na adres firmy. Polecamy odpowiednio zapakować przesyłkę, żeby zapobiec uszkodzeniu reklamowanego towaru. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za źle zapakowaną przesyłkę. Przesyłki płatne przy odbiorze nie będą akceptowane. Zalecamy ubezpieczyć towar. Reklamacja musi posiadać we wszystkich przypadkach fakturę (dowód dostawy).
 
8. Protokół reklamacji można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub doręczyć osobiście reklamowany towar łącznie z fakturą na adres sprzedającego podany niżej.
 
9. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że sprzedający i kupujący zgadzają się na dłuższy okres czasu. W razie rozpatrzenia reklamacji po terminie wskazanym powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 
10. Sprzedawca/dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towarów, jak również za szkody spowodowane przyczynami zewnętrznymi oraz niewłaściwą manipulacją. Wady te nie są objęte gwarancją.
 
11. Odrzucone reklemacje mogą być obciążone kosztami postępowania reklamacyjnego oraz opłatami manipulacyjnymi.
 
12. Reklamacje rozpatrywane są w miejscu siedziby przedsiębiorstwa:
 
Herbavis s.r.o.
Mánesova 514/24                                      Tel.: +48 661 858 246
737 01 Český Těšín                                   email: info@herbavis.pl
Republika Czeska                                 
 
 
Protokół reklamacyjny można pobrać TUTAJ.