REGULAMIN REKLAMACJI
 
Sprzedawca Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, ustanawia w przypadku reklamacji towaru, następującą procedurę: 
 
1. Jeżeli kupujący chciałby zwrócić przesyłke, która jest kompletna i nieuszkodzona, może to zrobić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Towar należy oddać razem z fakturą, która zostanie anulowana. Przesyłka powinna być nieotwarta, nieuszkodzona i kompletna.
 
2. Przy odbiorze przesyłki kupujący powinien zaraz przeglądnąć towar. Odbiór przesyłki oznacza przekazanie towaru przez przewoźnika (np. Poczta Polska, PPL, itp.) klientowi.

3. Przy odbiorze przesyłki od przewoźnika, należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku wykrytych uszkodzeń przesyłki, zalecamy natychmiast sporządzić protokół reklamacji z przewoźnikiem.
 
4. W przypadku wykrycia różnicy w ilości lub rodzaju towaru z danymi na fakturze i kwicie zastawnym, należy złożyć komunikat przewoźnikowi w miejscu zamieszkania w ciągu dwóch dni roboczych. Równocześnie trzeba powiadomić o problemie dostawcę w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki (w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego, na adres siedziby firmy).
 
5. W przypadku wykrycia wad towaru należy powiadomić dostawcę w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki (w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego, na adres siedziby firmy).
 
6. Protokół reklamacyjny powinien zawierać między innymi, wykryte wady i prawo (które z powodu wad kupujący zgłasza) do:
a.) dostarczenie nowego towaru
b.) odstąpienie od umowy i zwrotu ceny zakupu
 
7. Reklamowane towary muszą być wysłane w oryginalnym opakowaniu na adres firmy. Polecamy odpowiednio zapakować przesyłkę, żeby zapobiec uszkodzeniu reklamowanego towaru. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za źle zapakowaną przesyłkę. Przesyłki płatne przy odbiorze nie będą akceptowane. Zalecamy ubezpieczyć towar. Reklamacja musi posiadać we wszystkich przypadkach fakturę (dowód dostawy).
 
8. Protokół reklamacji można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej i doręnczyć reklamowany towar lącznie z fakturą na adres sprzedającego. 
 
9. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że sprzedający i kupujący zgadzają się na dłuższy okres czasu. W razie rozpatrzenia reklamacji po terminie wskazanym powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 
10. Sprzedawca/dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towarów, jak również za szkody spowodowane przyczynami zewnętrznymi oraz niewłaściwym działaniem. Wady te nie są objęte gwarancją.
 
11. Odrzucone reklemacje mogą być obciążone kosztami postępowania reklamacyjnego oraz opłatami manipulacyjnymi.
 
12. Reklamacje rozpatrywane są w miejscu siedziby przedsiębiorstwa:
 
Herbavis s.r.o.
Mánesova 514/24                                      Tel.: +420 730 802 504
737 01 Český Těšín                                   email: info@herbavis.eu
 
 
Protokół reklamacyjny można pobrać TUTAJ.
google-site-verification: google231532848630d1e4.html